deals and promotion
DealPass CashBack Returning Customers

*חישוב לפי משקל פיזי עבור חבילות קטנות מ-17x12x4 אינץ׳


deals and promotion

תנאי המבצע: ההנחה תשוקף לפני התשלום, בעת בחירת אופציות השילוח. תקף לזוג נעליים אחד בחבילה. איסוף החבילה יהיה מנקודת מסירה. לא ניתן לאחד עם פריטים נוספים. עד למשקל 2 ק"ג פיזי או נפחי הגבוה מבינהם. שילוח ללא קופסת הנעליים. DealTas רשאית להפסיק /לשנות את המבצע בכל עת. לא כולל מיסים, אגרות ושירותים נלווים במידה והחבילה חייבת. ט.ל.ח