atzmaut
* ללא עמלות חיוב והמרה
* חיוב לפי משקל פיזי לרוב

תנאי המבצע: תקף לחבילות שיגיעו למחסנינו החל מ17.4.2023- ועד ה12.5.2023- בשילוח אקספרס ביבוא אישי לישראל. איסוף החבילה תהיה מנקודת מסירה ולא באמצעות שליח עד הבית. התשלום עבור שילוח החבילה צריך להתבצע עד לתאריך סיום המבצע. ללא כפל מבצעים/הנחות/הטבות. ההנחה תחושב לפי המשקל לחיוב פיזי/נפחי הגבוה מביניהם. חיוב לפי משקל פיזי בלבד עבור חבילות שמידותיהן קטנות מ17-*12*4 אינץ׳. ההנחה תקפה על עלות השילוח בלבד ולא על שירותים נלווים, מיסים ואגרות. עלות השילוח לא תהיה נמוכה מ.$20- בכדי לקבל את ההטבה על התשלום להתבצע עד תום המבצע. DealTas רשאית להפסיק את המבצע בכל עת.rollups

תנאי המבצע: תקף לחבילות עם מזון יבש בלבד שיגיעו למחסנינו החל מ-20.4.2023 ועד ה-12.5.2023 בשילוח אקספרס ביבוא אישי לישראל. איסוף החבילה תהיה מנקודת מסירה ולא באמצעות שליח עד הבית. התשלום עבור שילוח החבילה צריך להתבצע עד לתאריך סיום המבצע. ללא כפל מבצעים/הנחות/הטבות. ההנחה תחושב לפי המשקל לחיוב פיזי/נפחי הגבוה מביניהם. חיוב לפי משקל פיזי בלבד עבור חבילות שמידותיהן קטנות מ-17*12*4 אינץ׳. ההנחה תקפה על עלות השילוח בלבד ולא על שירותים נלווים, מיסים ואגרות. עלות השילוח לא תהיה נמוכה מ-$20. בכדי לקבל את ההטבה על התשלום להתבצע עד תום המבצע. DealTas רשאית להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בכפוף לתנאי השירות. ט.ל.חdeals and promotion
DealPass CashBack Returning Customers

לחצו לפרטים נוספים!


deals and promotion

תנאי המבצע: ההנחה תשוקף לפני התשלום, בעת בחירת אופציות השילוח. תקף לזוג נעליים אחד בחבילה. לא ניתן לאחד עם פריטים נוספים. עד למשקל 2 ק"ג פיזי או נפחי הגבוה מבינהם. שילוח ללא קופסת הנעליים. DealTas רשאית להפסיק /לשנות את המבצע בכל עת. לא כולל מיסים, אגרות ושירותים נלווים במידה והחבילה חייבת. ט.ל.ח